Телефон/факс:
+380(44) 592-11-38
+380(44) 359-02-11
Мобільний:
+380(50) 351-78-94
Щоквартальний юридичний огляд

У жовтні 2008 року Ресурсний центр ГУРТ у партнерстві з Молодіжним інноваційним центром «Медіа-М» та Представництвом благодійної організації «Кожній дитині» в Україні розпочали реалізації проекту «Посиленні ролі громадянського суспільства у захисті прав дітей». Проект фінансується Європейським Союзом.
Мета проекту – посилити роль громадянського суспільства у захисті прав вразливих груп дітей, зокрема у забезпеченні права на виховання у сім’ї чи сімейному середовищі.
Одним із завдань проекту є підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства, зокрема і щодо знання та розуміння законодавчих аспектів забезпечення прав дитини. Щоквартальний юридичний огляд знайомитиме Вас із міжнародними документами, зобов’язання щодо виконання яких взяв на себе Уряд України, так і з нововведеннями українського законодавства.

20 листопада 2009 року, в день 20-річчя прийняття Конвенції ООН про права дитини, Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію, якою затвердила Рекомендації щодо альтернативної опіки для дітей. Цей день стане пам’ятним для усіх, оскільки став кульмінацією та успішним завершенням багаторічної роботи представників країн-членів ООН та неурядових організацій, що координувалася урядом Бразилії, щодо розробки та лобіювання прийняття цього документу.

У цьому випуску ми ознайомимо Вас з короткою історією прийняття цього документа, основними принципами та переліком тих завдань, які повинен виконати уряд кожної країни на виконання Рекомендацій. Наприкінці випуску Ви знайдете посилання на ті ресурси, де можна детально ознайомитися з текстом Рекомендацій та усіма документами щодо розробки.

У попередньому випуску ми розглянули ключові міжнародні та національні документи, прийняті у 2009 році, що стосуються широкого кола прав дитини, зокрема Конвенцію про права інвалідів, Європейську Конвенцію про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом, зміни до Закону про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини.

У цьому випуску ми продовжимо розгляд тих нормативно-правових документів, прийнятих у 2009 році, що стосуються окремих прав дитини.

Цей випуск щоквартального огляду «Захист прав дітей: законодавство» присвячено огляду основних нормативно-правових актів, які були прийняті протягом 2009 року, та міжнародних договорів, які були підписані чи набули чинності для України у 2009 році. Проведений аналіз в основному сфокусований на відповідності новоприйнятих актів положенням Конвенції ООН про права дитини та на ключових нововведеннях.

У червні 2009 року під час 51 сесії Комітету з прав дитини, що проходила у Женеві з 25 травня по 12 червня, було прийнято Загальні рекомендації № 12 щодо впровадження Конвенції ООН про права дитини на тему «Право дитини бути почутою». Цей випуск щоквартального огляду законодавства присвячено розгляду витягів з цього документа.

Одним з основних компонентів державної політики України у сфері захисту дитинства є удосконалення нормативно-правової бази, у тому числі, імплементація норм міжнародного права. Результатом цієї діяльності є те, що на сьогодні Україна є учасницею цілого ряду міжнародних документів у сфері забезпечення прав дитини, які ми розглянемо у цьому випуску Огляду.

Наприкінці 2008 – на початку 2009 року Верховна Рада України та уряд прийняли деякі ключові документи у сфері забезпечення прав дітей, зокрема права на виховання у сім’ї. У вересні 2008 року була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», а у січні 2009 року була прийнята нова редакція Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю». Аналізу цих документів та нововведень, які ними закріплені і присвячений це випуск.

Цей випуск щоквартального огляду законодавства присвячено своєрідній «Біблії» у сфері захисту прав дітей – Конвенції про права дитини, прийнятій у 1989 році, факультативним протоколам. Ви матимете змогу ознайомитися з Національним планом дій на виконання Конвенції та іншими важливими документами, які прийняті на міжнародному чи європейському рівні.

C-pod канал

C-pod: громадські подкасти

↑ Grab this Headline Animator

 
Журнал "Права дітей"
01032 м. Київ
ул. Комінтерна, 28 (6 поверх)